Posláním Poradny rané péče SALOME je provázet a podporovat rodiny dětí s nerovnoměrným vývojem nebo zdravotním postižením ve věku od narození do sedmi let včetně. Podporujeme rodiny zvládat nelehké situace tak, aby je uměly řešit samostatně.