Nabízíme

Co vám můžeme nabídnout:

 • zhodnocení schopností a dovedností dítěte
 • zjišťování potřeb rodiny
 • poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,
 • programy a techniky podporujících vývoj dítěte,
 • rozvoj v oblasti pohybu, vědomostí, komunikace, sebeobsluhy,
 • základní sociální poradenství,
 • půjčování pomůcek a literatury,
 • zprostředkování akcí pořádaných jinými institucemi,
 • kontakty s odborníky a návaznými službami,
 • pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny a podpora výměny zkušeností,
 • doprovázení rodičů při vyřizování záležitostí spojených s péčí o dítě,
 • pomoc se začleněním dítěte do školního zařízení,
 • poskytování informací, pořádání seminářů.

 

Metody práce s rodinou:

 • Alternativní komunikace (předmětová, obrázková, gesta)
 • MAKATON (znakový systém pro osoby se sníženou schopností komunikace)
 • Prvky orofaciální stimulace
 • Prvky bazální stimulace
 • Práce s dětmi s autismem – obrázková komunikace, denní režim, metoda O.T.A
 • Zhodnocení vývojové úrovně dítěte

 

Volnočasové aktivity

Rodinám nabízíme možnost volnočasových aktivit v rámci pravidelných setkávání rodin s dětmi z rané péče (a s různými odborníky), odlehčovací víkendové pobyty.